24 Ocak 2008 Perşembe

9. sınıf temel dini bilgiler 1. yazılı

TEVFİK İLERİ İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2007–2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ 9. SINIFLAR I. DÖNEM I. YAZILISIDIR

Adı: Soyadı: Numarası: Sınıfı:

SORULAR

1.………….. insanları akıl ve iradeleriyle dünyada iyiliğe, ahirette de mutluluğa götürmeyi amaçlayan yoldur, ilahi kurallar bütünüdür. Boş bırakılan yere ne gelmelidir?

a) Bilim b) Akıl c) Din d) İman

2. Aşağıdakilerden hangisi İlahi dinlerden değildir?

a) İslam b) Yahudilik

c) Mecusilik d) Hristiyanlık

3.Aşağıdakilerden hangisi bütün dinlerde ortak olan özelliklerden biri değildir?

a) Allah’tan başka ilah edinmemek b) Hırsızlık yapmamak

d) Yoksullara yardım etmek e) Ramazanda oruç tutmak

4.Allah’ın birliğine inanıp ona ortak koşmamak, yalnızca O’na kulluk edip, sadece ondan yardım dilemek anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ahiret b) Tevhid c) Şehadet d) Nübüvvet

5.Aşağıdakilerden hangisi namazın şartlarından’hadesten taharet’in Türkçe karşılığıdır?

a) Pislikten temizlenme b) Manevi pislik c) Maddi pislik d)Abdest almak

6.……… insanın doğuştan getirdiği Allah’a inanma ve bağlanma ihtiyacını ifade eden bir kavramdır. Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

a) Tevhid b) Adalet c) İnsan d) Fıtrat

7.Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir düşüncedir?

a) İnsan aklıyla düşünür, iyiyi kötüden ayırt edebilir.

b) Akıl vahye göre sınırlı bilgiler içerir.

c) İslam dini insanın yaratılışına en uygun dindir.

d) İbadetle ilgili konuları kendi aklımızla bulabiliriz.

8.………… Allah’ın Cebrail (a.s.) vasıtasıyla peygamberlerine ilettiği emir ve yasaklar bütünüdür. Boş bırakılan yere ne getirilmelidir?

a) Vahiy b) Akıl c) Tevhid d) Cennet

9. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin üzerinde durduğu belli başlı ilkelerdendir?

a) İnançla ilgili konular b) İbadetlerle ilgili konular

c) Ahlakla ilgili konular d) Hepsi

10.Hz. Muhammed(SAV) e güvenilir bir insan olmasından dolayı ne ad verilmiştir?

a) Rasülullah b) Muhammed’ül-Emin c) Hatemün Nebiy d) Habibullah

11.Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?

a) Meleklere iman etmek b) Kitaplara iman etmek

c)Kelime-i Şahadet getirmek d)Peygamberlere iman etmek

12. Hangisi guslün farzı değildir?

a) Ağza su vermek b) Buruna su vermek

c) Bütün vücudu kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak d) Niyet etmek

13.Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozar?

a) Namazda uyuklamak b)Namazda yönün kıbleden dönmesi c)Namazda yanındaki duyacak kadar gülmek d)Namazda gözlerini yummak

14.Ramazan ayı içerisinde verilmesi dince emredilen, miktarı belli sadakaya ne ad verilir?

a)Fidye b) Fitre c)Zekat d)Keffaret

15.Aşağıdakilerden hangisi namazın rükünlerinden değildir?

a) Setri avret b)kıyam c)Rukü d) Sücud

16. Aşağıdakilerden hangisi keffaret orucu gerektiren hallerden değildir?

a) Çok az tuz yemek b)Sigara içmek c)Su içmek d)Bilmeden yiyip içmek

17. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından birisi değildir?

a) Kulakları meshetmek b) Başın ¼’nü meshetmek

c) Yüzü yıkamak d) Ayakları yıkamak

18. Aşağıdakilerden hangisi oruç tutarken dikkat etmemiz gereken davranışlardan değildir?

a. Oruç tutmayı sadece aç ve susuz kalmak olarak görmemek

b. Oruç tutmak için mutlaka sahura kalkmak, aksi halde orucu başka zaman tutmak

c. Oruç tutarken arkadaşlarımıza çirkin sözler söylememek

d. Oruç tutarken Allah’ın hoşuna gidecek şeyler yapmak

19. “Hz. Muhammet(S.A.V.)Bir Hadis-i Şerifte; “……….......... dinin direğidir” buyurmuştur.

Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdaki ibadetlerden hangisi getirilmelidir?

a) Oruç b) Namaz c) Zekat d) Hac

20.İslamın bilime önem verdiğini aşağıdaki ayetlerden hangisi ile anlıyoruz?

a) Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? b) Allah temizlenenleri sever.

c) Hamd Alemlerin Rabbı olan Allahadır. d) Allah sabredenlerle beraberdir.

Not:Her sorunun doğru cevabı 5 puan olup toplam 100 pundır.

TEVFİK İLERİ İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2007–2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ 9. SINIFLAR I. DÖNEM II. YAZILISIDIR

Adı: Soyadı: Numarası: Sınıfı:

SORULAR

S-1 Aşağıdakilerden hangisi dinin amaçları arasında yer almaz?

a) İnsanın mutluluğunu hedef alır. b) Aklı korumayı amaçlar.

c) İnsan neslinin korunmasına çalışır. d) Toplumun örfünü korumayı hedefler.

S-2 Hangisi İslam dininin özellikleri arasında yer almaz?

a)Bütün insanlığa gönderilen bir dindir.

b)Evrensel ahlaki kurallar ortaya koyar

c)Toplumun mutluluğundan daha fazla bireyin mutluluğunu hedef alır.

d)İnsanların yaptıklarının hesabını Allah’ın huzurunda verecekleri düşüncesini savunur.

S-3 Din(İslam)- bilim ilişkisi ile ilgili hangisi söylenebilir?

a)din,ispatlanmış bilimin verileriyle çelişmez

b)Din bilimin verilerine önem vermez

c)Din,insanların ilmi konularda değil dini konularda ilerlemesini önemser

d)Din,bireylerin pozitif ilimlerde ilerlemesini teşvik etmez.

S-4 İslam dininin ilk olarak yasakladığı husus hangisidir?

a)Faiz b)İçki içmek c)Cehalet d)Kumar oynamak

S-5 Hangisi abdestin sünnetlerinden değildir?

a)Yüzü yıkamak b)ağza ve buruna su vermek c)Kulakları meshetmek d)Enseyi meshetmek

S-6 Aşağıdakilerden hangisi namazın toplumsal faydaları arasında yer almaz?

a)İnsanlar arasındaki eşitlik duygularını hatırlatması

b)Bireye sevap kazandırması

c)İnsaların cemaat namazlarıyla kaynaşmalarını sağlaması

d)İnsanların beraber hareket etmelerini kolaylaştırması.

S-7 Hangisi gusül abdestinin sünnetlerindendir?

a)Ağza su vermek b)Buruna su vermek c)Abdest almak d)Tüm vücudu yıkamak

S-8 Aşağıdakilerden hangisi orucu bozar?

a)Çiçek,kolonya,parfüm vb. kokuları

b)Banyo yapmak

c)Ağzı su ile çalkalamak

d)Oruçlu iken vitamin ilacının kullanılması

S-9 Hangisi haccın bireysel faydalarındandır?

a)İnsana manevi huzur vermesi

b)Dünya Müslümanlarını kaynaştırması

c)Ferde, insan olmaları itibariyle birbirinden farklı olmadığını hatırlatması

d)Mahşeri hatırlatması

S-10 Hac hangi ayda yapılır?

a)Ramazan b)Muharrem c)Zilhicce d)Zilkade

S-11 Aşağıdakilerden hangisine hac farz değildir?

a)Kadına b)Müslüman’a c)Akli olgunluğa erişene d)Esire

S-12 Safa ile Merve arasında gidip gelmeye ne denir?

a)Sa’y b)Tavaf c)Şaft d)Vakfe

S-13 Aşağıdakilerden hangisi olmasa da hac görevi yerine getirilmiş olur?

a)Kurban kesilmemişse b)İhrama girilmemişse c)Tavaf yapılmamışsa d)Vakfe yapılmamışsa

S-14 Hangisi zekatın asıl gayesidir?

a)Kişiye sevap kazandırması

b)Toplumdaki ekonomik eşitsizliği olabildiğince dengelemek

c)İsrafı önlemek d)Zekat verenin toplumdaki itibarını artırmak

S-15 Aşağıdaki mallardan hangisinin zekatı verilmesi gerekir?

a)Üzerinden bir yıl geçmemiş olan malın b)Oturulan evin

c)Süs eşyası olarak kullanılan 100 gr. Altının d)Eğitim amaçlı kullanılan eşyaların

S-16 Kurban bayramı günlerinde farz namazlardan sonra söylenilen tekbirlere ne ad verilir?

a)Telbiye b)Teşrik tekbirleri c)İftitah tekbirlri d)Secde tekbirleri

S-17 Hz. Muhammed(sav) kaç defa farz haccı ifa etmiştir?

a)4 b)3 c)2 d)1

S-18 ‘’Diğer insanlara eliyle ve diliyle zarar vermeyen’’ , ‘’Komşusu açken tok yatmayan’’ , ‘’Kendisi için istediğini başkası için de isteyen’’……… bu cümlelerle ilgili yargılardan hangisi söylenebilir?

a)Kur’an ayetlerindeki Müslüman tanımıdır. b)Hadislerdeki Mü’min tanımıdır

c)Peygamber(sav) in Sahabe tanımıdır d)Sahabe nin Peygamber tanımıdır

S-19 Dinen yapılıp yapılmamasında sevap veya günah olmayan davranışlara ne denir?

a)Sünnet b)Mübah c)Farz d)Vacip

S-20 Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

a)Kuban kesmesi gereken insanın fıtır sadakası vermasi gerekir.

b)Borçlu insanlara da zekat verilebilir

c)Hacca görevli olarak gidenler Allah için hacca niyet ederlerse hac yapmış olurlar

d)Hac görevini ifa etmiş olanların bundan sonra ticari işlerden uzak durmaları gerekir.

Not: Her sorunun doğru cevabı 5(beş) puandır. BAŞARILAR

Hiç yorum yok: